Cách cập nhật bản fix mới nhất của VFP Pro Seo

Cách cập nhật bản fic mới nhất đơn giản theo các bước sau nhé!

Lưu Ý Trước khi giải nén thì tắt phần mềm vfp pro  đi nhé

 

 

Cách cập nhật bản fic mới nhất đơn giản theo các bước sau nhé!

Lưu Ý Trước khi giải nén thì tắt phần mềm vfp pro  đi nhé

 

 

Khi mở phần mềm VFP lên có thông báo bản cật nhật như hình sau 

Bước 1: Ấn nút tải về sau đó về sao đó copy hay cut qua thu mục chứ VFP 

Thư mục chứ VFP file chạy ở đâu làm theo hình dưới!

Bước 2 Dán File mới tải vào Thư mục VFP sau đó giả nén ra, Lưu ý trước khi giải nén thì tắt Phần mềm trước nhé!
 

Sau đó chuột phải vào file Fix mới nhất giả nén đè là được

Bước 3 Chọn Yes là ok sau đó mở lại phần mềm là được nhé 

Chúc Bạn thành công nhé!