Phần Mềm ZaloApp

Thị trường Zalo đang phát triển mạnh mẽ. Mình mang lại giải pháp tối ưu hóa facebook, Zalo 2 trong 1 với gói 1 năm 1,5 triệu nhé! Mình cung cấp dịch vụ phần mềm Zalo App là phương châm Marketing hàng đầu hiện nay

 

#ZaloApp phần mềm Zalo 
- Kết bạn và gửi tin nhắn hàng loạt tới người dùng zalo theo vị trí bất kỳ bạn chọn trên bản đồ
- Kết bạn qua gợi ý danh bạ zalo, kết bạn theo danh sách số điện thoại có sẵn
- Gửi tin nhắn tới danh sách bạn bè, gửi tin nhắn tới danh sách số điện thoại có sẵn
- Cá nhân hóa tin nhắn tới người dùng zalo 
- Tự động đăng Status,hỗ trợ đăng ảnh
- Chạy Nhiều Tài Khoản Cùng Lúc

Hướng dẫn đăng nhập

https://youtu.be/ek-BF-9R19s

Hướng dẫn cách đăng status

https://youtu.be/5-yzFzQaDZc

Hướng dẫn kết bạn và gửi tin nhắn hàng loạt tới người dùng zalo theo vị trí bất kỳ

https://youtu.be/Es-wrKGWY5A

Hướng dẫn cách cá nhân hóa tin nhắn tới người dùng zalo trên phần mềm

https://youtu.be/X42Z9N6FYvA

 Hướng dẫn khai thác chức năng kết bạn qua gợi ý danh bạ zalo

https://youtu.be/YEptszKQ80c

Hướng dẫn gửi tin nhắn tới danh sách bạn bè trên phần mềm

https://youtu.be/U36srOSvov8

Hướng dẫn gửi tin nhắn tới danh sách số điện thoại có sẵn

https://youtu.be/PJtm15_2Fk4

Hướng Dẫn Chạy Nhiều Tài Khoản Cùng Lúc

https://youtu.be/NxEMNxkercI