Hướng dẫn chuyển nội dung từ nick facebook này sang nick khác

Hướng dẫn chuyển nội dung từ nick facebook này sang nick khác

Tính năng này giúp bạn tự động xây dựng nội dung cho tài khoản facebook mới của mình bằng cách lựa chọn những page hay profile nào đó có nội dung phù hợp để đưa lên tường profile

Hướng dẫn chuyển nội dung từ nick facebook này sang nick khác

Tính năng này giúp bạn tự động xây dựng nội dung cho tài khoản facebook mới của mình bằng cách lựa chọn những page hay profile nào đó có nội dung phù hợp để đưa lên tường profile

Tính năng này giúp bạn tự động xây dựng nội dung cho tài khoản facebook mới của mình bằng cách lựa chọn những page hay profile nào đó có nội dung phù hợp để đưa lên tường profile

Giao diện: 

Bạn vào tính năng FB UID tab1 -> Cập nhật fanpage thủ công: sẽ ra giao diện như hình vẽ trên

Đầu tiên bạn phải nạp tài khoản fb của mình cần cập nhật các bài viết. cách tạo file nạp: vào :MXH & Blog -> Đăng bài FB -> Đăng nhập rồi lưu trạng thái đăng nhập sẽ ra file nạp

 

+ FAN_ID Nguồn: là ID của page hay profile cần lấy thông tin

 

+ FAN_ID Đích: là ID của profile được nạp trạng thái

 

+ Lấy từ ngày: Tùy chọn lấy các bài viết của page hay profile nguồn từ ngày bao nhiêu tới thời điểm hiện tại

 

+ Status, link, Photo: là các tùy chọn muốn lấy 

 

Sau khi cấu hình xong, click lấy bài viết để phần mềm lấy toàn bộ thông tin cần lấy

 

Khi lấy nội dung về các bạn cũng có thể tùy chọn thay thế nội dung sao cho phù hợp với page của mình bằng tùy chọn THAY THẾ TỪ, BẰNG TỪ

 

Tiếp theo click chạy để phần mềm bắt đầu đăng nội dung vừa lấy được từ page hoặc profile nguồn và đăng lên tài khoản đích của bạn, thời gian cách giữa các bài viết được đăng lên tường

 

Tính năng này có thể áp dụng cho việc đăng lên page mà mình quản trị với cách làm tương tự và điền ID đích là ID của page,

 

 

 Ở tính năng cập nhật về page này có thể hẹn giờ đăng lên page với cách cấu hình như ảnh trên.

 

Click vào ô Hẹn giờ đăng bài, phần mềm sẽ hiện lên bảng ngày tháng và giờ cần hẹn để đăng bài lên page, rồi click điền thời gian tự động nếu muốn điền tự động cho toàn bộ bài đăng, hoặc click vào ô hẹn giờ đăng ở từng bài viết để cấu hình thời gian cho từng bài

 

Khi cấu hình xong rồi click chạy, phần mềm sẽ đăng lên page ở phần Công cụ đăng -> Bài viết đã lên lịch (như ảnh minh họa)