Phần mềm V-Shorts

Ra Mắt phần mềm V-Shorts với các tính năng hoàn toàn mới!

 

Phần mềmV-Shorts (chuẩn bị ra mắt) đã có tính năng đăng video theo khung giờ hoặc lên lịch đăng video - áp dụng cho tiktok, youtube, fb reels

V-Shorts với các tính năng:

Tải video không logo:

- Tải toàn bộ video Shorts Youtube nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Tiktok nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Reels facebook nhiều kênh

Đăng video tự động lên kênh:

- Đăng toàn bộ video Tiktok lên 1 hoặc nhiều kênh. Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Shorts Youtube lên 1 hoặc nhiều kênh. Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Youtube dung lượng lớn lên 1 hoặc nhiều kênh, Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Reels lên 1 hoặc nhiều page, Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

và nhiều tính năng khác sẽ được update trong thời gian tới