Bảng giá phần mềm V-shorts

Tính năng của phần mềm:

 
Tải video không logo:
- Tải toàn bộ video Shorts Youtube nhiều kênh
- Tải toàn bộ video Youtube chất lượng cao nhiều kênh
- Tải toàn bộ video Tiktok nhiều kênh
- Tải toàn bộ video Reels facebook  nhiều kênh
- Tải toàn bộ video Douyin nhiều kênh
- Tải toàn bộ video Kuaishou nhiều kênh
- Tải toàn bộ video Baidu
Tải toàn bộ  Video Instagram
- Tải video Youtube theo từ khóa
- Tải video Tiktok theo từ khóa 
 
Giao diện phần tải video:
 

 
 
Đăng video tự động lên kênh:
Đăng toàn bộ video Tiktok  lên 1 hoặc  nhiều kênh. Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video, Check bản quyền trước khi đăng
- Đăng toàn bộ video Shorts Youtube lên 1 hoặc nhiều kênh. Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video
- Đăng toàn bộ video Youtube dung lượng lớn lên 1 hoặc nhiều kênh, Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video
- Đăng toàn bộ video Reels  lên 1 hoặc nhiều page, Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video
Đăng toàn bộ video Reel Instagram lên 1 hoặc  nhiều kênh.
Đăng toàn bộ video lên Twitter
- Cài đặt xóa video luôn sau khi đăng video lên kênh thành công
 
Giao diện Đăng video hàng loạt đa kênh:
 
 
 
Seeding video tự động:  
 
+ Seeding video Youtube
+ Seeding video Tiktok
+ Seeding video reel facebook
 
Chỉnh sửa video tự động:  
+ Hỗ trợ định dạng video