Huong-dan-danh-gia-5-sao-dia-diem-tren-ban-do

Hướng dẫn đánh giá 5 sao địa điểm trên bản đồ

 
Đánh giá 5 sao trên địa điểm bản đồ là 1 tính năng mới của VFP Pro, dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
 
Để sử dụng tính năng này chúng ta vào tính năng: MXH và Blog -> đăng bài google+ (ảnh dưới minh họa)

Hướng dẫn đánh giá 5 sao địa điểm trên bản đồ

 
Đánh giá 5 sao trên địa điểm bản đồ là 1 tính năng mới của VFP Pro, dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
 
Để sử dụng tính năng này chúng ta vào tính năng: MXH và Blog -> đăng bài google+ (ảnh dưới minh họa)

Chúng ta điền tài khoản google+ vào và ấn đăng nhập, sau khi đăng nhập xong click lưu trạng thái để tạo ra 1 file đăng nhập cho tài khoản ý, lần sau đăng nhập chỉ cần nạp trạng thái là được mà không cần đăng nhập lại từ đầu
 
 
Tiếp theo chúng ta vào tab Đánh giá địa điểm trên bản đồ và cấu hình cách chạy như sau:
 
- DS TK: là danh sách tài khoản google để đi đánh giá: có thể điền theo cú pháp user dấu cách pass (như hình ảnh trên minh họa)  hoặc có thể chọn ds tk là những file nạp tt mà chúng ta vừa tạo ở bước trên, tốt nhất nên đăng nhập tài khoản rồi tạo file nạp và dùng file nạp thì sẽ an toàn hơn
 
- Danh sách ID địa điểm: là các ID địa điểm của chúng ta cần đi đánh giá, cách lấy ID địa điểm trên google: 
 
- Số sao: là số sao đánh giá từ 1 đến 5
 
chúng ta vào link sau:  https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/places-placeid-finder
điền địa điểm của chúng ta đã được khai báo trên google và sau đó sẽ hiện ra ID chúng ta cần tìm (ví dụ minh họa dưới) : 
 
 
- Nội dung: là nội dung đi đánh giá: nội dung này chúng ta spin nội dung theo cú pháp: {nd1|nd2|nd3}  và lưu ý viết tiếng việt không dấu
 
Sau khi cấu hình xong click chạy và đợi kết quả
 
Ngoài ra chúng ta có thể dùng tính năng: chia sẻ đánh giá 5* bản đồ: tính năng này cách hoạt động là: Chúng ta xây dựng 1 cộng đồng và cùng nhau đánh giá 5* chéo cho nhau, ví dụ có 3 người cùng tham gia tính năng này thì người 1 sẽ đi đánh giá 5* địa điểm cho người 2 và người 3, người 2 sẽ đi đánh giá 5* cho người 1 và 3, người 3 sẽ đi đánh giá 5* cho người 1 và 2.. và cứ như thế nếu chúng ta xây dựng được 1 cộng đồng có nhiều người cùng tham gia thì sẽ được khá nhiều đánh giá cho địa điểm của mình
 
Để sử dụng tính năng chúng ta vào menu: Chia sẻ -> Chia sẻ đánh giá 5* bản đồ : (Hình minh họa dưới)
 
 
- đầu tiên chúng ta nạp DS TK google+ là danh sách file nạp mà đã tạo ở bước đầu tiên, lưu ý chúng ta có thể nạp nhiều ds tk, và dùng càng nhiều ds tk thì độ ưu tiên sẽ càng cao
- Thêm địa điểm: Khai báo địa điểm của chúng ta cần đi đánh giá ở đây (hình ảnh minh họa dưới)  địa điểm và nội dung đánh giá này sẽ được người khác cùng tham gia tính năng này đi đánh giá cho chúng ta
 
 
 
- Xóa địa điểm: Nếu chúng ta k cần đánh giá địa điểm nào đó nữa thì có thể xóa đi  ở tab Xóa địa điểm
 
Sau khi cấu hình xong quay lại phần đầu và click Chạy, để phần mềm sẽ tự động chạy đánh giá cho chúng ta 
 
Việc đánh giá này sẽ rất tốt cho seo địa điểm do vậy anh/chị hãy sử dụng để địa điểm chúng ta được google ưu tiên