Tạo Fanpage Tự động hàng loạt

Hướng dẫn tạo fanpage tự động hàng loạt bằng VFP Pro. 
 
Để sử dụng tính năng này chúng ta vào menu: Facebook -> FB tạo page (như hình ảnh minh họa dưới)

Hướng dẫn tạo fanpage tự động hàng loạt bằng VFP Pro. 
 
Để sử dụng tính năng này chúng ta vào menu: Facebook -> FB tạo page (như hình ảnh minh họa dưới)
- Chọn file nạp tt FB: là chọn file nạp để đi tạo page: có thể chọn nhiều file nạp để tạo page cho nhiều nick fb
 
- DS Tên: là tên page cần tạo, lưu ý chữ cái đầu phải viết hoa
 
- DS  Avatar: là ảnh đại diện của page
 
- DS Cover: là ảnh bìa của page 
 
Khi đi tạo page phần mềm sẽ lấy tên 1 ứng với ảnh avatar 1, và ứng với ảnh cover1, trường hợp ảnh avatar và ảnh cover ít hơn tên thì sẽ lặp lại vòng tròn
 
- Hạng mục: gõ hạng mục cần tạo rồi click tìm, phần mềm sẽ tìm ra các hạng mục và lựa chọn hạng mục phù hợp cần tạo
 
- Địa chỉ: là địa chỉ của page
 
- Zip code: mã bưu điện của bạn cần tạo
 
- Thành phố: gõ thành phố và click tìm để tìm địa điểm bạn mong muốn 
 
- Phone và thông tin page : anh/chị điền thông tin cụ thể để đăng ký 
 
Sau khi điền xong chúng ta click chạy để phần mềm sẽ đi tạo page hành loạt, phần mềm sẽ tạo cho từng tài khoản file nạp theo thứ tự từng tên page, và tài khoản file nạp nào tạo page bị lỗi sẽ dừng lại và chạy tiếp tục với các tài khoản khác cho tới khi bị chặn tạo page toàn bộ file nạp thì dừng lại
 
Việc tạo page này giúp chúng ta làm page vệ tinh rất hiệu quả và có thể đi seeding bài viết trên fanpage