Cách dùng tooken full quyền

Dùng tooken Full quyền tốt hơn dùng cokie vì có 1 số tính năng cokie không dùng được trên VFP Pro:

Dùng tooken Full quyền tốt hơn dùng cokie vì có 1 số tính năng cokie không dùng được trên VFP Pro:

Khi mới sử dụng vfp để đăng facebook thì cái cần lưu ý đầu tiên là đăng nhập nick: