Cách hủy kết bạn những bạn bè không tương tác Facebook với VFP Pro

Khi bạn bè Facebook full 5000 bạn bè, bạn không thể kết bạn với những người bạn mới thì việc hủy kết bạn đối với những người không tương tác là rất cần thiết. Trên phần mềm VFP Pro mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc này qua các bước như sau:

- Quét các ID bài đăng trên tường cá nhân của bạn 

- Quét UID tương tác với các bài đăng này (like, cmt, share, tag)

- Quét UID tất cả bạn bè của bạn

- Lọc ra các UID không tương tác

- Hủy kết bạn với các UID không tương tác

Khi bạn bè Facebook full 5000 bạn bè, bạn không thể kết bạn với những người bạn mới thì việc hủy kết bạn đối với những người không tương tác là rất cần thiết. Trên phần mềm VFP Pro mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc này qua các bước như sau:

- Quét các ID bài đăng trên tường cá nhân của bạn 

- Quét UID tương tác với các bài đăng này (like, cmt, share, tag)

- Quét UID tất cả bạn bè của bạn

- Lọc ra các UID không tương tác

- Hủy kết bạn với các UID không tương tác

Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước:
 
Bước 1: Quét các ID bài đăng trên tường cá nhân của bạn 
 
Bạn vào Menu FB UID >> FB UID API Tab 1 >> Nạp trạng thái Đăng nhập nick của bạn (1),(2)
 
- Vào Tab "Cập nhật fanpage thủ công" (3) điền FAN_ID Nguồn là UID nick của bạn (4) (nếu không biết uid nick của bạn là gì thì vào tab "Lấy id thành viên, trang, nhóm" cho link profile của bạn rồi Lấy ID)
- Chọn thời gian quét các bài đăng trên tường của bạn (Lấy từ ngày >> tới ngày) là khoản thời gian bạn muốn lấy những người tương tác gần nhất, có thể lấy 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng gần nhất tùy bạn
- Tick chọn Statut, Photo, Video, Link >> bấm "Lấy bài viết" (5)
- Bôi đen hết cột ID bài viết quét được >> Ctrl+ C  để copy (6)
- Mở Notepad lên và Past danh sách ID bài viết vào: 
- Tiếp theo ta thay thế phần UID_ đầu bằng link https://www.facebook.com/ để thu được kết quả là các link bài viết: (thứ tự cách làm như hình)
Bước 2: Quét UID tương tác: like, cmt, share, tag
 
Copy danh sánh link bài viết Bước 1 vào Tab "Lấy UID fanpage và nhóm và bài viết"
Lấy UID và Xuất UID >> Thu được Danh sách uid tương tác (A)

 

Bước 3: Quét UID tất cả bạn bè của bạn >> vào tab Graph Seach

Bấm Thêm link, điền uid của bạn vào rồi Tạo link

 

Bấm Lấy UID rồi Xuất UID >> ta được danh sách UID tất cả bạn bè của bạn (B)
 
Lưu ý: Còn 1 cách khác lấy uid tất cả bạn bè của bạn nữa đó là vào Menu MXH và Blog >> Đăng bài Facebook Tab 1 >> Mời bạn bè >> Lấy Danh sách bạn bè >> Copy cột danh sách ID
 
 
 
Bước 4: Lọc bạn bè không tương tác:
 
Vào menu Kiểm tra >> Kiểm tra trùng UID, Email.. >> Loại 2
 
- Copy và Past danh sách uid bạn bè tương tác (A) đã quét ở Bước 2 vào cột Danh sách A
 
- Copy và Past danh sách uid full bạn bè (B) quét ở Bước 3 vào cột Danh sách B
 
- Bấm Kiểm tra >> thu được danh sách uid không tương tác ở cột cuối cùng (có B không có A)
Đây là uid bạn bè không tương tác cần Hủy kết bạn
Bước 5: Hủy Kết bạn
Vào menu MXH và Blog >> Đăng bài Faceboo tab 1 >> Đăng nhập >> Kết bạn
Copy và past danh sách uid không tương tác vào rồi Hủy kết bạn
 
Chúc bạn Thành công !!!