Chia sẻ like Trang

Chia sẻ like Trang

Tính năng được rất nhiều người mong đợi để tăng like page

Cơ chế hoạt động như sau: 

Chúng ta xây dựng cộng đồng hỗ trợ nhau cùng like page cho nhau:

Để vào tính năng này, các bạn vào Chia sẻ  -> FB chia sẻ like Trang (giao diện dưới)

Chia sẻ like Trang

Tính năng được rất nhiều người mong đợi để tăng like page

Cơ chế hoạt động như sau: 

Chúng ta xây dựng cộng đồng hỗ trợ nhau cùng like page cho nhau:

Để vào tính năng này, các bạn vào Chia sẻ  -> FB chia sẻ like Trang (giao diện dưới)

Kích vào FB chia sẻ like trang ra dc giao diện sau:

Để xử dụng tính năng chúng ta cần nạp trạng thái là file nạp đăng nhập ở tính năng Facebook -> Đăng bài facebook

chỉ số 1/1 trên hình trên có nghĩa: Số like bạn đi like page của người khác / Số like mà bạn nhận được trên page của bạn. Cụ thể hình trên: mình đã đi like 1 page của 1 người nào đó đang cùng tham gia tính năng này và cũng đã nhận được 1 like trên page của mình do 1 ai đó tham gia

Ngoài ra cần phải nhập ID của trang mà bạn cần like (hình mình họa ở dưới)

cách lấy ID page: Vào tính năng Facebook -> Đăng bài facebook -> Lấy UID -> Lấy ID thành viên, group, fanpage

cho đường link Page vào tính năng này và click Lấy ID để phần mềm lấy ID page cho các bạn (hình minh họa)

Sau khi thêm Trang cần like của bạn, và đã nạp tài khoản face mà bạn đi like thì click Chạy để bắt đầu xử dụng tính năng Chia sẻ like trang

Trường hợp muốn xóa trang ko cần like mà đã cấu hình trước đó, vào phần Xóa Trang để bỏ ID của trang đó đi