Giải mã Captcha: anti-captcha.com

Giải mã Captcha: anti-captcha.com

Giải mã Captcha: anti-captcha.com

Không phải mất thời gian gõ từng mã captcha. Tự vượt qua các forum có mã captcha. 

Lưu ý: Dịch vụ captcha này chúng tôi không hoàn lại tiền sau khi mua. khi mua xong chúng tôi sẽ gửi user và pass và hướng dẫn cài đặt, quý Khách phải tự lưu lại thông tin, tránh trường hợp bị mất tài khoản

Báo giá giải mã Captcha: anti-captcha.com:

Gói

Giá

10.000 CAPTCHAs

300.000VNĐ

30.000 CAPTCHAs

                       850.000VNĐ

50.000 CAPTCHAs

1.400.000 VNĐ