Fix 74, Giải mã Captcha ngay trên phần mềm đăng tin bất động sản

Fix 74, Giải mã captcha ngay trên phần mềm đăng tin bất động sản mà không cần phải mua mã captcha 

 

Fix 74, Giải mã captcha ngay trên phần mềm đăng tin bất động sản mà không cần phải mua mã captcha 

 

#Hot của năm 2022
#Phầnmềmđăngtin BĐS cập nhật Fix74 : Chạy phần mềm không cần cấu hình giải mã captcha.
Vào Tiện ích >> Cấu hình giải mã Captcha
Chọn Site : allproject .net. Còn user/pass để trống.
Lưu ý : Anh chị cài hệ điều hành Window 10 để phần mềm chạy được tốt nhất.