GOM CÁC GROUP K KIỂM DUYỆT ĐỂ ĐĂNG BÀI

GOM CÁC GROUP K KIỂM DUYỆT ĐỂ ĐĂNG BÀI 

các bước để làm như sau:


 

GOM CÁC GROUP K KIỂM DUYỆT ĐỂ ĐĂNG BÀI 

các bước để làm như sau:


 

Bước 1: lấy ID group mình đã tham gia (hình 1): vào tính năng như hình ảnh và click lấy ID group mình đã tham gia Bước 2: lọc ID group kiểm duyệt: (Hình 2) copy ID group vừa lấy dc ở bước 1 và cho vào bước 2 như ảnh minh họa dưới để kiểm tra xem các grouip đó có kiểm duyệt hay ko

ở tính năng này chúng ta có thể dựa vào 2 cột để xác định đó là Trạng thái và Duyệt, nên ưu tiên cột Trạng thái hơn

Khi kiểm tra trạng thái của các group xong rồi chúng ta click vào ô trạng thái để phần mềm sắp xếp các trạng thái giống nhau sau đó lấy các group có trạng thái báo: "can post without approval " có nghĩa là: "có thể đăng mà không cần phê duyệt" lưu ý chúng ta sẽ copy ID có trạng thái đó ra 1 file txtBước 3: Sau khi lưu dc file txt gồm các ID group k kiểm duyệt rồi chúng ta sửa tên file txt đó thành html (như ảnh 3) 


tiếp theo chúng ta mở file vừa lưu dc bằng html lên và copy tất cả, rồi mở 1 file txt mới và paste sẽ ra 1 file như ảnh 4 - ở ảnh 4 này chúng ta ấn phím ctrl + H để thay thế dấu cách bằng dấu phẩy 


Bước 4: Tạo 1 thư mục riêng để lưu các ID group k kiểm duyệt: (như ảnh 5)

Bước 5: Gom các ID k kiểm duyệt vào:chung ta vào tính năng như hình ảnh dưới (ảnh 5) và thực hiện tao tác đó (có thể gom 1 group cũng dc) 

sau đó vào thư mục phần mềm để mở ra các ID group vừa gom đc (ảnh 6) các ID vừa gom sẽ lưu hết vào trong thư mục phần mềm và vào mục Data -> FBG. chúng ta để ý file có ngày và giờ tạo để biết được file mới nhất vừa lưu. sau đó mở file này bằng notepad và dán các ID group k kiểm duyệt vừa lấy được ở bước 3 và lưu lại (lưu ý xóa hết các ID có trong file rồi mới paste ID k kiểm duyệt vào)


Kết quả: làm các bước trên là chúng ta đã gom dc các ID group k kiểm duyệt vào 1 thư mục, để đăng tin lên các group này chúng ta chỉ cần chọn thư mục đó và ấn lọc phần mềm sẽ chỉ lọc ra các ID group đó (ảnh 7)ae nào k làm dc thì comment dưới e sẽ hướng dẫn thêm