Hướng dẫn cài đặt GSA

Hướng dẫn cách cài đặt GSA 

Bước  1 : Cài mạng ảo
Mở Run ( Hoặc nhấn Phím Window + R ) gõ vào lệnh hdwwiz.exe

Chọn Next =>Chọn dòng dưới (Install…) rồi Next=>Chọn Network Adapter rồi Next tiếp=>Bên trái chọn Microsoft xong bên phải chọn Microsoft Loopback Adapter (hoặc Microsoft KM-TEST Loopback Adapter) rồi nhấn Next là xong

Bước 2 : 
- Sua file hosts 112.213.84.49 wp12343280.server-he.de

Bước 3 : vào mạng ảo vừa tạo chỉnh dns như hình

80.237.132.97
255.0.0.0
80.237.1.1

Hướng dẫn cách cài đặt GSA 

Bước  1 : Cài mạng ảo
Mở Run ( Hoặc nhấn Phím Window + R ) gõ vào lệnh hdwwiz.exe

Chọn Next =>Chọn dòng dưới (Install…) rồi Next=>Chọn Network Adapter rồi Next tiếp=>Bên trái chọn Microsoft xong bên phải chọn Microsoft Loopback Adapter (hoặc Microsoft KM-TEST Loopback Adapter) rồi nhấn Next là xong

Bước 2 : 
- Sua file hosts 112.213.84.49 wp12343280.server-he.de

Bước 3 : vào mạng ảo vừa tạo chỉnh dns như hình

80.237.132.97
255.0.0.0
80.237.1.1

Link Tải GSA 

https://drive.google.com/file/d/17KCfXIY3RxMHAjXkCbOD3edMBP3x5xyk/view?usp=sharing