Hướng dẫn tạo file nạp blogger và đăng bài hàng loạt lên nhiều blogspot

Hướng dẫn tạo file nạp blogger và đăng bài hàng loạt lên nhiều blogspot. Cách làm như video sau:

 

Hướng dẫn tạo file nạp blogger và đăng bài hàng loạt lên nhiều blogspot. Cách làm như video sau: