Lấy UID bạn bè của tài khoản ẩn bạn bè

LẤY UID BẠN BÈ CỦA TK ẨN BẠN BÈ

LẤY UID BẠN BÈ CỦA TK ẨN BẠN BÈ

 

Với trường hợp nick mà ẩn bạn bè chúng ta chỉ quét dc bạn chung thôi và k có cách nào có thể lấy dc toàn bộ bạn bè của nick này, chỉ có thể lấy tương đối bằng cách chúng ta quét những người tương tác trên tường của người ý là những người like - comment và share bài viết trên tường. Cách lấy vào tính năng: facebook -> FB UID tab -> Lấy uid fanpage và nhóm và bài viết (ảnh 1 dưới minh họa)

Thông thường bạn bè sẽ nhìn thấy bài viết và sẽ like hoặc comment, ngoài ra còn đối tượng là những người theo dõi cũng thấy bài viết và like - share - comment do vậy lấy người tương tác trên tường này ko hẳn đã là bạn bè thế nhưng những uid tương tác bài viết đều là những uid chất lượng target theo uid cần lấy

tham khảo thêm:

- lấy ds bạn bè của các nick để public bạn bè bằng cách vào tính năng FB UID -> Lấy bạn bè của UID (ảnh 2 dưới minh họa)