Bộ list đăng tin facebook- đăng bài Marketplace

Bộ list các tỉnh thành hoặc quận huyện bạn định phủ sdt các bác xem ở đây:

List tỉnh thành dùng cho VFP Pro Seo, phần mềm đăng tin facebook đăng bài marketplace

Bộ list các tỉnh thành hoặc quận huyện bạn định phủ sdt các bác xem ở đây:

List tỉnh thành dùng cho VFP Pro Seo, phần mềm đăng tin facebook đăng bài marketplace

Bộ list các tỉnh thành hoặc quận huyện bạn định phủ sdt các bác xem ở đây:
Tọa độ 64 tỉnh thành dùng để phủ Marketplace ai chưa có nhanh tay lưu lại
21.0333|105.85|Hanoi, Vietnam
10.765145|106.631572|Hochiminh, Vietnam
16.0752390|108.0704870|danang, Vietnam
20.715294|105.369668|Hoabinh, Vietnam
21.350347|103.877992|Son La, Vietnam
21.410243|103.033788|Điện Biên, Vietnam
22.403440|103.413748|LaiChau, Vietnam
22.416213|103.969184|Laocai, Vietnam
21.704466|104.918249|Yên Bái, Vietnam
19.819681|105.770796|ThanhHoa, Vietnam
19.159332|105.092987|Nghean, Vietnam
18.361899|105.900628|Hatinh, Vietnam
17.569842|106.313143|QuangBinh, Vietnam
16.703445|106.989469|QuangTri, Vietnam
16.443726|107.327831|ThuaThienHue, Vietnam
10.504854|107.177576|Baria, Vietnam
11.214384|106.705879|BinhDuong, Vietnam
11.808744|106.846093|BinhPhuoc, Vietnam
11.078295|107.081814|Dongnai, Vietnam
11.370962|106.155437|TayNinh, Vietnam
10.545008|105.150665|AnGiang, Vietnam
9.317789|105.459377|BacLieu, Vietnam
10.247697|106.366968|BenTre, Vietnam
9.060951|105.125458|camau, Vietnam
10.122327|105.526014|Cantho, Vietnam
10.628913|105.563090|Dongthap, Vietnam
9.768916|105.624450|HauGiang, Vietnam
10.040258|105.237370|Kiengiang, Vietnam
10.730464|106.045551|Longan, Vietnam
9.621695|105.865839|SocTrang, Vietnam
10.454264|106.173180|Tiengiang, Vietnam
15.609058|107.954951|Quangnam, Vietnam
9.815987|106.287917|Travinh, Vietnam
10.093019|106.008149|VinhLong, Vietnam
14.796169|107.968495|Kontum, Vietnam
12.982800|107.964963|Daklak, Vietnam
12.102344|107.479288|Daknong, Vietnam
13.846961|108.013605|Gialai, Vietnam
11.697501|107.731235|lamdong, Vietnam
14.996974|108.579537|Quangngai, Vietnam
14.227834|108.866873|binhdinh, Vietnam
13.194422|109.074721|Phuyen, Vietnam
12.328877|108.942664|Khanhhoa, Vietnam
11.803802|108.886579|Ninhthuan, Vietnam
11.124233|108.006503|Binhthuan, Vietnam
21.399833|105.093982|Phutho, Vietnam
22.849063|105.144207|hagiang, Vietnam
21.788495|105.222177|Tuyenquang, Vietnam
22.798575|105.972710|CaoBang, Vietnam
22.286115|105.807187|Backan, Vietnam
21.672497|105.735007|Thainguyen, Vietnam
21.361239|106.579045|Bacgiang, Vietnam
21.834518|106.743226|Langson, Vietnam
21.207084|107.108725|quangninh, Vietnam
21.119171|106.117342|Bacninh, Vietnam
20.237375|105.889437|Ninhbinh, Vietnam
20.287827|106.256242|namdinh, Vietnam
20.485217|106.417570|Thaibinh, Vietnam
20.287827|106.256242|hanam, Vietnam
20.782459|106.055344|Hungyen, Vietnam
21.386605|105.585026|Vinhphuc, Vietnam
20.732421|106.606065|haiphong, Vietnam
20.912322|106.238697|haiduong, Vietnam