Phần mềm Zalomanage

Update ZaloManage mới cho tất các các anh em cần dùng tool Zalo 

Phần mềm Zalo Mange mới với các tính năng sau:

 

Update ZaloManage mới cho tất các các anh em cần dùng tool Zalo 

Phần mềm Zalo Mange mới với các tính năng sau:

 

- Auto Zalo Manage 1.1 : Nuôi nick zalo trên LdPlayer 

https://youtu.be/87DIU13_X5w

- Hẹn giờ đăng bài trên Zalo Manage

https://youtu.be/YEXelnSTGzs

- Auto thả tim,coment vào bài viết bạn bè

https://youtu.be/WzshNyKfnlo

Video tổng hợp 3 video theo list phần mềm Zalo Manage

- Hướng dẫn tool zalomanage chức năng kết bạn theo sdt,đăng video newfeed - phanmemzalomanage

https://www.youtube.com/watch?v=87DIU13_X5w&list=PLK6-26VFpWxZM_yccnGNnaKdgSFoy0fOt