Chức năng Spintext để làm gì và hiệu quả của việc spintext

Chức năng Spintext là gì và Spintext hoạt động ra sao?

Chức năng Spintext là gì và Spintext hoạt động ra sao?

Spintext là một cú pháp được sử dụng trong việc đăng tin tự động lên hàng loạt diễn đàn sao cho các nội dung này khi đăng tin thì không đồng nhất và luôn khác biệt, điều này giúp tạo ra nội dung khác nhau khi đăng tin, từ đó sẽ có giá trị cao trong SEO

Cú pháp chung của Spintext : {word1|word2} {Word3|Word4}

Ví dụ khi chúng ta soạn nội dung đăng tin có chèn cụm từ sau:

{SEO|Marketing} có còn phù hợp trong{thời buổi|thời kì|thời điểm} lạm phát
Kết quả khi đăng bài hoặc gửi tin sẽ ra các trường hợp sau
 

  • SEO có còn phù hợp trong thời buổi lạm phát
  • SEO có còn phù hợp trong thời kì lạm phát
  • SEO có còn phù hợp trong thời điểm lạm phát
  • Marketing có còn phù hợp trong thời buổi lạm phát
  • Marketing có còn phù hợp trong thời kì lạm phát
  • Marketing có còn phù hợp trong thời điểm lạm phát
     

Vậy chúng ta có tới 6 câu nói khác nhau nhưng vẫn truyền đạt đúng những gì muốn nói.

Kết quả dù chúng ta có đăng lên hàng trăm hay hàng nghìn bài thì nội dung củng sẽ khác nhau.

Chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng chức năng này để mang lại hiệu quả cao nhất