Update VFP Pro Seo - tìm kiếm nhóm theo tên

Big Update phần mềm VFP, Phần mềm đăng tin diễn đàn, phần mềm đăng tin forum

Big Update phần mềm VFP, Phần mềm đăng tin diễn đàn, phần mềm đăng tin forum

BIG UPDATE
tìm kiếm group theo tên có :
- kết quả nhiều như ảnh dưới tới 5k
- có luôn group duyệt bài hay ko
- có luôn số thành viên
- có luôn ngày tạo group
Phần mềm đăng tin diễn đàn, phần mềm đăng tin forum