Update Vshorts- fix 210 - Từ 1 video nhân bản ra 100 video hiệu ứng khác nhau

Update Vshorts- fix 210 - Từ 1 video nhân bản ra 100 video hiệu ứng khác nhau !!!

Update Vshorts- fix 210 - Từ 1 video nhân bản ra 100 video hiệu ứng khác nhau !!!

Từ 1 video nhân bản ra 100 video hiệu ứng khác nhau !!!

Update Vshorts- fix 210

Thêm tính năng chỉnh sử video - ra nhiều video

từ 1 video render ra nhiều video cùng lúc - tính năng này sẽ dễ dùng hơn và tiện lợi

Bước 1: Chọn file cấu hình render : file này đc tạo từ tính năng chỉnh sửa video, mỗi cách sửa là 1 cấu hình sẽ đc lưu ra 1 file

Bước 2: Chọn thư mục lưu video : thư mục lưu video kết quả khi render với cấu hình render ở bước 1

Bước 3: ấn Thêm để phần mềm lưu lại bước 1, 2 trên.

Mỗi 1 lần thêm sẽ là 1 cách sửa video tương ứng, cần bao nhiêu video ae cấu hình bằng đó

Có thể lưu lại toàn bộ các hiệu ứng đã cấu hình và lần sau nạp lại cho nhanh nhờ 2 nút chức năng Lưu, Nạp phía dưới. Cùng lúc có thể chạy song song nhiều cấu hình ấn Mở thêm tab